AR-GE


Ar-Ge çalışmalarını kurumsal yapının birparçası haline getirmek FARPER KİMYA'nın temel misyonudur. Firmamız bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü iki üretim geliştirme, bir polimer analiz ve bir yüzey kimyası laboratuarı mevcuttur.

Bu laboratuarlarda FTIR (Fourier Transform Infrared Spektroskopi) tekniğiyle kimyasal analiz ve GC (Gaz Kromatografi)  cihazlarıyla kromatografik analizler yapılmaktadır.   DLS (Dinamik Işık Saçılımı) Partikül Büyüklüğü Ölçümü cihazlarıyla ayrıntılı tane boyutu ve yüzey yapısı analizleri gerçekleştirilmektedir.

Laboratuarlarımızda ayrıca ışık saçılımı prensibiyle stabilite testleri yapılmaktadır. Süspansiyon, emülsiyon ve çözeltilerin reoloji, yüzey gerilimi, temas açısı ve yoğunluk gibi fiziksel özellikleri de hassas cihazlarla belirlenmektedir.

Tüm ürünlerimiz,  formülasyondan başlayarak, üretim ve kalite kontrol aşamalarına dek, en gelişmiş teknik ve yöntemlere dayalı analizlere tabi tutulmaktadır. Laboratuvarlarımız da yeni ürünlerin yanı sıra özel analiz yöntemleri geliştirilmekte, yayınlanmakta ve hizmet olarak sunulmaktadır.

Projeler:

FarPer Kimya kendi bünyesinde planladığı ve yürüttüğü projeler kapsamında olduğu gibi müşteri talepleri doğrultusunda da yeni ürün geliştirmektedir. Her projeISO 9001 uyarınca planlanmakta ve yürütülmektedir.

Projelerimiz dahilinde polimerizasyon, esterifikasyon, sülfonasyon, amidleşme gibi reaksiyonlar üzerinde çalışılmaktadır. Bunların dışında, ayrıntılı kimyasal ve fiziksel analizlerle ürünlerin tam bir tanımı yapılmakta ve performansları karşılaştırılmaktadır.

Ar-Ge faaliyetlerimiz arasında TÜBİTAK, İZKA ve AB Komisyonu’na sunulmuş projeler  bulunmaktadır.

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Mineral Karışımları için Akrilik Dispersan Ajanların Geliştirilmesi” adlı TEYDEB projemiz 01.01.2011 ve 31.03.2012 tarihleri arasında başarıyla tamamlanmış ve proje kapsamında geliştirilen analiz yöntemleri IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi programında yayınlanmıştır.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenen “Nano boyutta pigment içeren dijital baskı mürekkeplerinin üretimi” adlı projemiz 2013 tarihinde başarıyla tamamlanarak, pazara sunulmuştur.