Anasayfa >  Analiz > Stabilite Tayini


STABİLİTE TAYİNİ


Admin Layout
STABİLİTE ÖLÇÜM CİHAZI
Cihaz: Formulaction / Turboscan
Spektrum Çökme, Kaymaklanma ve Flokülasyon (topaklanma) hızı tayini
Çökme ve kaymaklanma hızı eğimlerinin referans malzeme ile karşılaştırılması
Köpük stabilitesi tayini
Değerlendirme Raporu Zamana, yüksekliğe, ışık geçirgenlik bilgisine göre süspansiyon, emülsiyon veya köpüğün stabilite analizi